skip to Main Content

Linfosys heeft het ISO 27001 certificaat. Dat geeft aan dat wij conform bepaalde normen en waarden omgaan met informatie en dataopslag. Het behalen van dit certificaat resulteert in een kwalitatief hogere en een meer professionele dienstverlening.


Geldig certificaat is niet publiekelijk inzichtelijk opvraagbaar. Echter
is deze wel bij Dekra te valideren.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laat u zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa worden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Als organisatie betekent dit dat je jouw managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dient te hebben. Een datalek van persoonsgegevens heeft namelijk niet alleen sterke financiële gevolgen, ook jouw reputatie wordt hierdoor aangetast.

In ISO 27001 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd. Wil je het ISO 27001 certificaat behalen? Dan dien je aan deze eisen te voldoen. Op deze manier laat je zien dat he maatregelen getroffen hebt tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Zo voldoe je aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bron: Tuv.nl

Quick links:
SLA
ISO 27001
Privacy Statement
Status Diensten
Verwerkersovereenkomst
Algemene voorwaarden