ISO27001

Informatie en databeveiliging is standaard bij onze dienstverlening.

Linfosys heeft het ISO 27001 certificaat. Dat geeft aan dat wij conform bepaalde normen en waarden omgaan met informatie en dataopslag. Het behalen van dit certificaat resulteert in een kwalitatief hogere en een meer professionele dienstverlening.